Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för ett alla bolag som nyttjar Digital Hyresvärd hemsidor. Det likställs med att har du lämnat uppgifter till ett av dessa bolag så gäller samma hantering för alla dessa bolag. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar våra kunders och användares personuppgifter, t.ex. uppgifter som du lämnar när du tecknar ett avtal eller anmäler en intressanmälan, registrerar dig på hemsidan eller kontaktar oss. Policyn beskriver också hur vi behandlar personuppgifter som samlas in via våra webbsidor och digitala tjänster. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Bilder, ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade och indirekta uppgifter t ex IP-nummer och cookies är personuppgifter om de kopplas till fysiska personer.


Några exempel på information:


Uppgifternas lagliga grund

När du har lämnat personuppgifter till oss på något sätt använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.Cookies

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Samt i vilken teknisk form dom kan förekomma:


Google Analytics

Statistikverktyget Google analytics är en sådan Tredjepartscookies som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.


Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på våra webbsidor slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Om du avaktiverar en cookie eller en kategori av cookies tar du inte bort cookien från din webbläsare, detta måste du själv göra från din webbläsare.Här hittar du information om hur du hanterar cookies i din webbläsare: